Page 10 - OMEGA MOTOR Teknik Katalog (TR 01-2019)
P. 10

AG Asenkron Motorlar - TR 01/2019   Omega Motor


    6. İZİN VERİLEN TİTREŞİM SINIRLARI


    Elektrik motorları için izin verilen titreşim sınırları IEC 60034-14 standardında belirlenmiştir. 80’den 355 yapı büyüklüğüne kadar tüm
    motorlar mekanik titreşim derecesi A için limit değerleri karşılar veya altında kalır. Standart üretim için mekanik titreşim derecesi A’dır ve
    60Hz çalışmaya kadar geçerlidir. İstek halinde mekanik titreşim derecesi B olacak şekilde motor üretimi yapılır (özel istek kodu B01). Hız
    kontrol uygulamalarında 60Hz’den daha yüksek frekanslar için belirtilen limit değerlere uyabilmek için özel balans alınması gerekir.

    IEC 60034-14 standardında belirtilen en büyük titreşim büyüklüğü sınırları, yer değiştirme, hız ve ivme yapı büyüklüklerine (H) göre
    aşağıdaki tabloda verilmiştir.

         Yapı Büyüklüğü    80 ≤ H ≤ 132        132 < H ≤ 280        H > 280
    Titreşim
    Derecesi        Yer değiştirme  Hız  İvme  Yer değiştirme  Hız  İvme  Yer değiştirme  Hız  İvme
                           2
                                        2
                                                      2
                  µm   mm/s   m/s    µm   mm/s   m/s    µm    mm/s  m/s
         Serbest askı   25   1,6   2,5    35    2,2   3,5    45    2,8   4,4
    A     Rijit montaj   21   1,3   2,0    29    1,8   2,8    37    2,3   3,6
         Serbest askı   11   0,7   1,1    18   1,1   1,7    29    1,8   2,8
    B     Rijit montaj   -    -    -     14   0,9   1,4    24    1,5   2,4

    ISO 8821’e uygun olarak balans almada yarım kama kullanılıyor. Tüm rotorların dinamik balansı mil ucuna koyulan yarım kamayla alınır.
    İstek halinde tam kama (özel istek kodu B11) ile veya kamasız (özel istek kodu B12) olarak rotor balansı alınabilmektedir. Mil ucuna
    takılan kaplin, kasnak, dişli ve fanların da oluşabilecek fazla vibrasyonu ve bunun rulman ömrü üzerindeki ters etkisini önlemek için
    balansları alınmalıdır.

    Tüm motorlar kama yuvasında bir tam kama ile sevk edilir.

    7. YALITIM SINIFI


    Motorlarımızda uygulanan yalıtım sistemi, yüksek seviyede mekanik ve elektriksel dayanım sağlar, bununla birlikte motorun ömrünü
    uzatır. Sargıda kullanılan izolasyon malzemeleri saldırgan gazlara, buharlara, toza, yağa ve nemli ortamlara karşı yüksek dayanım sağlar.
    Ayrıca titreşimin yaratmış olduğu gerilimlere karşı da motor sargılarını korur. Bu sistem, yüksek kaliteli emayeli bakır tel, izolasyon
    kağıtları, makaronlar ve solvent içermeyen daldırma epoksi reçine kullanılarak elde edilir.
    Standart olarak tüm motorlarımızda yalıtım sınıfı F (155˚C) iken müsaade edilen sıcaklık artış sınıfı B (80K) ’dir. Bu da ürüne 25˚C’lik ekstra
    güvenlik payı sağlamaktadır. Bu sıcaklık rezervi motorun aşağıdaki şartlarda çalıştırılmasına imkan verir. (Koşulların her biri ayrı ayrı
    geçerlidir, bir arada kullanılamaz.)

      Nominal gücünün %15 fazlasında yüklenebilir,
      55˚C ortam sıcaklığına kadar, nominal gücünde çalıştırılabilir,
      3000m rakıma kadar, nominal gücünde çalıştırılabilir.
    Ayrıca bu sıcaklık rezervi sayesinde motor, daha yüksek gerilim ve frekans toleranslarında çalıştırılabilir. Güvenlik payı kullanılmayıp,
    motor verilen standartlar içerisinde çalıştırıldığında izolasyon ömrü daha uzun olur.    İzolasyon                                 Motorlarımızda yalıtım sistemi;
     Sınıfı
                                          Limit sıcaklık değeri: 155°C
        Nominal Ortam Sıcaklığı  Müsaade Edilen Sıcaklık Artış Sınırı  Güvenlik
                                   Payı     Sıcaklık artışı: 80K
       H   40°C        125K             15K      İzin verilen en yüksek ort. sıcaklığı.: 40°C

       F   40°C        105K          10K          Güvenlik payı: 35°C
       B   40°C        80K      10K           Limit
                            130°C  155°C  180°C  Sıcaklık Değeri


    8                                                                                                                 www.omegamotor.com.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15