Page 4 - OMEGA MOTOR Teknik Katalog (TR 01-2019)
P. 4

AG Asenkron Motorlar - TR 01/2019   Omega Motor


    1. STANDARTLAR


    Omega Motor alçak gerilim asenkron motorları aşağıda listelenen ulusal ve uluslararası, mekanik ve elektriksel standartlara uygun olarak
    imal edilmektedir.


    BAŞLIK                              IEC         TSE
    Beyan karakteristikleri ve çalışma karakteristikleri       IEC 60034-1     TS EN 60034-1
    Kayıplar ve verimin deneylerle belirlenmesinde kullanılan standart yöntemler (cer taşıtları için  IEC 60034-2-1  TS EN 60034-2-1
    kullanılan makineler hariç)
    Döner elektrik makinalarının bütün tasarımı tarafından sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)  IEC 60034-5  TS 3209 EN 60034-5

    Soğutma metotları (IC kodu)                   IEC 60034-6     TS 3210 EN 60034-6
    Yapılış tiplerinin sınıflandırılması, montaj düzenlemeleri ve bağlantı ucu kutusunun konumu
    (IM kodu)                            IEC 60034-7     TS 3211 EN 60034-7
    Bağlantı uçlarının işaretlenmesi ve dönme yönü          IEC 60034-8     TS EN 60034-8

    Gürültü sınırları                        IEC 60034-9     TS EN 60034-9
    Isıl koruma                           IEC 60034-11    TS EN 60034-11

    Tek hız kademeli, üç fazlı kafesli endüksiyon motorlarının yol verme performansı  IEC 60034-12  TS 6848 EN 60034-12
    Mekanik titreşim - Titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sınırları  IEC 60034-14  TS EN 60034-14

    Üç fazlı kafesli endüksiyon motorlarının performansı üzerindeki dengesiz gerilimlerin etkileri  IEC 60034-26  TS EN 60034-26
    Şebeke tarafından beslenen AC motorlar için verimlilik sınıfları (IE kodu)  IEC 60034-30-1  TS EN 60034-30-1

    Enerji verimli motor seçimi (değişken hız uygulamaları da dahil) - Uygulama kılavuzu  IEC 60034-31  -

    CENELEC standart gerilimler                   IEC 60038      TS EN 60038
    Gövde büyüklüğü 56’dan 400’e ve flanş numaraları 55’den 400’e kadar olan döner elektrik
    makineleri için boyutlar ve çıkış değerleri           IEC 60072-1     TS EN 50347
    Gövde büyüklüğü 355’den 1000’e ve flanş numaraları 1180’den 2360’a kadar olan döner  IEC 60072-2  -
    elektrik makineleri için boyutlar ve çıkış değerleri

    Elektrik yalıtımı - Isıl değerlendirme ve gösteriliş       IEC 60085      TS EN 60085
    Döner elektrik makinalarında kullanılan gömülü tip ısıl koruma (PTC) için kontrol birimleri  IEC 60947-8  TS EN 60947-8

    Akustik - Döner elektrikli makinalardan hava ile yayılan gürültünün ölçülmesi için deney kodu  EN ISO 1680  TS EN ISO 1680


    2                                                                                                                 www.omegamotor.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9