Page 6 - OMEGA MOTOR Teknik Katalog (TR 01-2019)
P. 6

AG Asenkron Motorlar - TR 01/2019   Omega Motor

    2.1. IEC 60034-30-1:2014

    IEC 60034-30-1:2014 standardı ile tek hızlı, sinüzoidal gerilimde çalışmak üzere tasarlanmış IEC 60034-1 standardına göre etiketlenmiş
    elektrik motorları için verim sınıfları tekrar belirlenmiştir.
    Aşağıda listelenmiş olan motorlar bu standardın kapsamı dışında kalmaktadır:
     10 veya daha fazla kutup sayısına sahip, tek hızlı veya çok devirli motorlar.

     Bir ürünün (örneğin redüktör, pompa, fan veya kompresörün) ayrılmaz bir parçası olup da, o üründen söküldüğünde geçici bir
     rulman ve ön kapakla kullanılmak suretiyle de olsa bağımsız olarak test edilemeyen motorlar.
     Frekans konvertörü ile birlikte çalışan ve o sürücüden bağımsız olarak test edilmesi mümkün olmayan motorlar.
     Frenli motorlar: Fren, motor iç yapısının ayrılmaz bir parçası ise ve motor verim testleri esnasında sökülemiyor veya uçları ayrılarak
     ayrı bir güç kaynağı üzerinden beslenemiyorsa.
     Tamamen sıvı içerisinde çalışmak üzere tasarlanmış motorlar.


                    %
                    100


                    90


                    80


                    70
                            IE1 Verim sınıfından düşük verimlilik
                    60


                    50                            kW
                     0.12            0.75               5.5 7.5   15     30  45   75 110   200   375 500  1000
    4 kutup motorların IE verim sınıflarına         Direktif Kapsamı
    göre nominal verim değerleri
    (IEC 60034-30-1:2014)
                              IEC 60034-30-1:2014 Kapsamı
    2.2. IEC 60034-2-1:2014

    Güncel versiyonu 2014 yılında yayınlanan ve uluslararası düzeyde motor testlerini standardize eden IEC 60034-2-1, döner elektrik
    makinalarında kayıpları ve verimi belirlemek için 3 farklı yöntem sunar.

    Omega Motor verim değeri IEC 60034-2-1 standardınca tanımlanan Metot 2-1-1B esas alınarak belirlenir. İlave kayıplar dahil demir
    kayıpları, sürtünme ve vantilasyon kayıpları ile stator ve rotor kayıpları motor testinde ölçülen parametreler kullanılarak hesap edilir.
    Hesaplanan kayıpların toplanması ile verim değerine gidilerek hassas bir belirleme yapılır.

    Standartta verilen diğer yöntemler ise şöyledir;
     Metot 2-1-1A: Giriş ve çıkış güçlerinin ölçülmesi ile verim hesabı yapılan yöntem hassas bir değer belirleme sunmamaktadır.

     Metot 2-1-1C: Bu metotta ise ek kayıplar standartta verilen eğri üzerinden belirlenirken diğer tüm kayıplar yukarıda anlatılan yöntem ile
    benzer olarak test üzerinden hesap edilir.    4                                                                                                                 www.omegamotor.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11