Page 8 - OMEGA MOTOR Teknik Katalog (TR 01-2019)
P. 8

AG Asenkron Motorlar - TR 01/2019   Omega Motor


    3. IP KORUMA DERECELERİ


    IEC 60034-5 (TS 3209 EN 60034-5) standardında döner elektrik makinaları için mahfazaların koruma dereceleri belirlenmiştir. Standart
    motorlarımız IP55 koruma derecesine uygundur. Ancak motorların kullanılacağı şartlar göz önünde bulundurularak, IP56 (özel istek kodu
    K03) ve IP65 (özel istek kodu K02) koruma derecelerine uygun üretim yapılabilir.

    KODLAMA ÖRNEĞİ

                              IP     X     X


    Karakteristik harfleri (International Protection)
    Birinci karakteristik rakam
    İkinci karakteristik rakam           Koruma
     Motor   Derecesi          Birinci Karakteristik Rakam       İkinci Karakteristik Rakam
                  Temasa karşı koruma  Yabancı maddelere karşı koruma  Suya karşı koruma
                                           Su fışkırmasına karşı korumalı.
           IP55                              Her yönden püskürtülen suyun
                             Toza karşı korumalı.    motor üzerinde hiçbir zararlı etkiye
                             Tozun girişi tamamen önlenmez  sahip olmamalıdır.
                             ancak motorların tatminkar
                             çalışmasını etkileyecek miktarda tor
     Yüzey        Hareketli veya gerilimli bölümlere  gitmez.     Ağır deniz şartlarına veya kuvvetli
     Soğutmalı  IP56   temasa karşı tam koruma.               püskürtülen suya karşı korumalı.           IP65                Toz geçirmez.        Her yönden püskürtülen suya karşı
                             Tozun girişi tamamen önlenir.  korumalı.
    4. SOĞUTMA METODU    IEC 60034-6 Standardında tanımlanan ve motorlarımıza uygulanabilen soğutma metotlarının kod açıklaması aşağıda verilmiştir.


                                    IC   4   (A)*  1   (A)*  1
    - Karakteristik harfleri (International Cooling)
    - Soğutma akış düzeni
       4: Gövde yüzeyinden soğutma
    - Birincil Soğutucunun Hareket Yöntemi
       1: Motor içerisinde hava sirkülasyonu
    - İkincil Soğutucunun Hareket Yöntemi
       0: Pervane olmadan, gövde yüzeyinden serbest konveksiyon
       1: Motor arka mil çıkışına tespit edilmiş pervane ile motor gövde yüzeyinden
       6: Motor milinden bağımsız çalışan fan ile (Cebri soğutma)
       8: Motor arka mil çıkışında pervane olmadan motorun tahrik ettiği fan ile motor gövde yüzeyinden


    * (A): Bu hane soğutmada kullanılan ortamı belirtir (A havayı, W suyu). Ancak hava soğutmalı motorlarda ‘A’ kodlamada gösterilişi
    kolaylaştırmak adına kullanılmaz.

    6                                                                                                                 www.omegamotor.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13