Kariyer Fırsatları

Omega Motor olarak amacımız, işe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği eğitim, bilgi, tecrübe ve yetkinliklerin yanı sıra kurum kültürümüze uyum sağlayabilecek yeni takım arkadaşlarıyla, dinamik ve yaratıcı ekibimizi daha da güçlü kılmaktır. Aşağıda yer alan bölüm üzerinden özgeçmişinizi yükleyerek, ik @omegamotor.com.tr insan kaynakları adresimize mail yoluyla, kariyer portallarını veya LinkedIn kariyer sayfamızı kullanarak şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Bilgilendirme

Şirketimiz insan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11 maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7 Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu sayfa üzerinden bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Omega Motor’da oluşmuş ve oluşacak tüm açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere, yalnızca işe alım sürecinde kullanılmak üzere işlenecektir. Omega Motor olarak işlemekte olduğumuz Kişisel Veriler’ in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yaptırmaktayız.


CV nizi buradan yükleyebilirsiniz.