Duman Tahliye Motorları

Acil durumlarda, belirli bir süre için yüksek sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlanmış motorlardır. Yangın durumunda dumanın hızla tahliye edilmesini böylece acil çıkışlara ulaşılabilirliği sağlar.