Verimlilik Nedir?

  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü verilerine göre; ülkemizde sanayi elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 70’i, toplam net elektrik tüketiminin yüzde 36’sı üç fazlı asenkron elektrik motorları sistemlerinden kaynaklanmakta. Bu sebeple elektrik motorlarında verimi arttırıcı önlemler ülkemizin elektrik tüketimi konusundaki tasarruf planlarına büyük katkı sağlamaktadır.
  • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında hazırlanan rapora göre, ülkemiz imalat sanayinde hali hazırda kullanılmakta olan 7,5 kW ve üzeri AC motorların sayısı 4.306.622 olarak tahmin edilmektedir. Toplam 3.783.694 adet verimsiz AC motorun verimli olanlarıyla dönüşümü sonucunda elde edilecek yıllık tasarruf değerinin ise 8,5 milyar TL olacağı öngörülmektedir.
  • Düşük güçteki motorların verimlilik sayesinde kendini amorti etme süreci 2 yılı aşmamaktadır.
  • Yapılan analizler sonucu ortaya çıkan tasarruf potansiyeli göstermektedir ki, sanayide enerji verimliliğinin artırılması için düşük verimli elektrik motorlarının dönüştürülmesi ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır.
  • Bakanlığın envanter çalışması ile elde edilen sonuçlar, elektrik motorlarının dönüşümü ile enerji verimliliğinin önemli oranda artırılabileceğini ve yatırım geri dönüş süresinin de oldukça makul olduğunu göstermekte.