Hakkımızda

1961 yılında Türkiye’de asenkron elektrik motorlarının seri üretimine başlayarak sektöre öncülük eden kurucumuz Yüksel Gamgam, yerli elektrik motoru sanayinin gelişimine büyük katkı sağlayan isimlerden oldu.

Yarım asrı aşan tecrübesinin itici gücüyle yeni bir misyon üstlenen Yüksel Gamgam 2014 yılında; Avrupa Birliği’nde kullanımı 2017 yılında zorunlu olacak enerji verimli motorları üretmek üzere Omega Motor’u kurdu. AB’deki takvim Türkiye’de de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 28197 sayılı tebliği ile eş zamanlı olarak uygulamaya konduğunda sektörde öncülük rolünü üstlenen Omega Motor’da üretim başlamıştı.

Her alanda yenilikçi bir anlayışa sahip olan Omega Motor, IE1 ve IE2 verim sınıfında üretilen motorların dönüştürülerek IE4 verim sınıfının yakalanamayacağını, IE3 verim sınıfı motorların da ekonomik biçimde üretilmeyeceğini öngörerek, üretimde yeni bir süreci uygulamaya koydu. Sahip olduğu deneyim, bilgi birikimi ve bünyesinde bulunan Ar-Ge ekibiyle 80 tipten, 355 tipe kadar bütün motorları elektrik ve mekanik olarak yeniden tasarladı. Bu sayede sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek verim, kalite, donanım ve ekonomik değerde motorların üretimini gerçekleştirdi.

Elektrik motorunun tüm parçalarını kendi bünyesinde üreten Omega Motor, otomasyona dayalı ileri teknoloji üretimi ile sektörde büyük fark yarattı. Yatırım aşamasında, Endüstri 4.0’ın gereklerine uygun hareket eden Omega Motor, üretim sistemlerindeki operasyonel teknolojileri (OT) bilgi teknolojieri (IT) ile destekledi. Bu sayede otomasyon geliştirildi ve büyük ölçüde verimsizlik azaltıldı.

“Yarım asırdan fazla tecrübe ile ileri teknolojiyi” aynı çatı altında buluşturan Omega Motor, tüm bu adımlarla sektöre yeni bir soluk getirdi. Omega Motor bugün global bir oyuncu olma hedefiyle hızla yol alırken enerji verimliliği sağlayan ürün çeşitleriyle paydaşlarına ve Türkiye ekonomisine büyük destek olmaktadır.


Neden Omega Motor?

Dijital çağ olarak ifade edilen 21 yüzyılda işletmeler, Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) ile küresel rekabette öne çıkıyor. Enerji verimliliğine sahip elektrikli motor alanında Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Omega Motor olarak bir yandan yeni motorların tasarımını sürdürürken, diğer yandan mevcut motorlarda performans iyileştirmesine yönelik önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Bu sırada bizi öne çıkaran en önemli özelliklerimiz şunlar:

  • Müşterilerimize “özel talepler sunma” fırsatı vererek, ihtiyaçlara göre şekillenen uygun motor tasarımları geliştiriyoruz.
  • Şirketimiz, hem elektriksel hem de mekanik olarak tüm tasarımlarını kendi bünyesindeki mühendisleri ile hayata geçiriyor.
  • Bugün Omega Motor’un test laboratuvarında bulunan 4 ayrı test standı sayesinde 900 kW’ya kadar olan asenkron motorların tam yük testlerini hassas bir şekilde yapmak mümkün.
  • IEC 60034-2-1’in güncel şartlarına uygun olarak motorların verim testlerinin yanı sıra etiket değerleri belirlenip, sıcaklık artışı ölçülerek kilitli rotor testleri gerçekleştirilebiliyor. Motor performansıyla ilgili tüm dokümanlar (datasheet, tip test sertifikası, motor test raporu) da bu testler dikkate alınarak hazırlanıyor.
  • Test sırasına kullanılan ölçüm cihazlarının (tork sensörü, miliohmmetre, güç analizörü vb) standartlarda belirlenen ölçüm toleranslarının da altında, yüksek hassasiyet ve doğrulukta ölçüm yapabilenler arasından seçilmesi, test güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.
  • Yeni tasarlanan her bir motor veya elektriksel değerlerinde değişiklik yapılmış mevcut motorlar seri üretime alınmadan önce laboratuvarda test edilirken, test sonuçlarının ulusal ve uluslararası standartların yanı sıra firma içi kalite standartlarına uygunluğu da kontrol edilerek seri üretim onayı veriliyor.