Sosyal Sorumluluk

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde “Her bireyin eğitim görme hakkı vardır” maddesi yer alır. Omega Motor olarak biz de eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak, Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak adına bu alana yönelik özel bir sosyal sorumluluk projesi başlattık.

Albert Einstein’in “Bir ülkenin geleceği o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlıdır” sözünden hareketle geliştirdiğimiz “Küçük Dokunuşlar, Kocaman Umutlar” Projemiz çerçevesinde, çalışanlarımızın ve şirketimizin katkıları ile ekonomik yetersizlik içinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerine destek olmayı hedefledik.

22 Aralık 2017-5 Ocak 2018 tarihleri arasında Şırnak Kazımkarabekir Ortaokulu ve Şırnak Karalar Çok Amaçlı Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere; 20 Aralık 2018-2 Ocak 2019 tarihleri arasında da Kastamonu Tosya-Sakarya Ortaokulu, Kastamonu Tosya-Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Kastamonu Tosya-Fatih Ortaokulu’daki öğrencilere çalışanlarımızın katkıları ile topladığımız kitap ve kırtasiye ürünlerini ulaştırdık.

Önümüzdeki dönemde de bu ve benzeri projeler geliştirerek, topluma karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.