Kalite Politikamız

Elektrik Motoru Üretimi Kapsamında faaliyet gösteren firmamızın ISO 9001:2015 Politikası Temel Başlıkları:

  • İlgili tarafların beklentilerini karşılamak,
  • Kalite Yönetim Sistemi için liderlik etmek,
  • Risk temelli düşünceyi teşvik etmek,
  • Kalite Yönetim Sistemi performansını sürekli iyileştirmek,
  • Kalite Yönetim Sistemi performansı için gereken kaynakları taahhüt etmek,
  • Sektörde Liderlik yapmak.

Omega Motor olarak faaliyet alanımızda yer alan konularda; yasal şartların karşılanması, müşteri, tedarikçi ve üçüncü taraf muhataplarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde ürün sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli, hızlı ve güvenli bir biçimde sunulan ürünlere erişimin sağlanmasını amaç edinilmiştir. Omega Motor kendisine, müşterilerine ve üçüncü taraf muhataplarına ait kalite politikasını korumak amacıyla ISO 9001:2015 standardına uygun olarak bir Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmasına karar vermiştir.

Kalite Yönetim Sistemimiz kurumsal hedeflerimizle aynı doğrultuda yer almaktadır. Kalite süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmış, sorumluluklar belirlenmiş ve sorumlular atanmıştır. Bu sorumluluklar başta yönetim olmak üzere tüm birimleri, üçüncü taraf olarak müşteri, alt tedarikçi ve teknik destek sağlamakta olan tedarikçileri de kapsamaktadır. Şirketimizde Kalite sisteminin kurulması süreci ile birlikte kapsam dahilinde yer alan tüm alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, standarda uygun kontrollerle eşleştirilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amaçlanmakta ve risk değerlendirme prosedürünün uygulanmasıyla kurum içinde kalite sisteminin canlı tutulması takip edilmektedir.

Bu bağlamda şirketimiz standardın gerekliliklerini yerine getirmek, yasal şartları karşılamak, uygulanabilir tüm kontrollerin etkinleştirilmesini, ayrıca kurulan Kalite Yönetim Sistemi’nin yeni uygulama alanları ve gelişen teknoloji ile her yıl düzenli aralıklarla sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.